8-e Кислева, 5776-го года от Сотворения Мира
Пятый день недельной главы Торы "Ваеце"

       

       

       

       
Иерусалим Нью-Йорк,
770
Cидней Челябинск
   Новости МОРЕ    РусХАБАД    Газета "Геула"    Журнал "Это Жизнь"    Статьи    Редколлегия Редколлегия    По указанию раввинов Хабада (иврит)

    

עפ"י הוראה רבני חב"ד

    
    אנו מוצאים פעמים רבות בתקשורת, מבט מבודח ,כאשר מתייחסים לגישתם של חסידי חב"ד, לכך שהרבי הינו מלך המשיח - שליח הקב"ה להביא גאולה לעולם. אותו מבט הנ"ל אנו מוצאים גם בין אנשי אמונה
    
    כל זה בודאי לא מביא לידי התפעלות גדולה ,באם אנו לוקחים בחשבון את אורך הגלות שעם ישראל עבר. ועכשיו אחרי אלפיים שנות תקווה והמתנה ,האמונה בביאת המשיח בודאי מאד התכהה. מאד קשה בחיים עכשוויים, מציאותיים, לקבל שהמשיח כאן,ועוד יותר לקבל שמשיח זה אדם ריאלי שחי בינינו
    
    בכתבה זו אנו רוצים למקד את הקורא איך התייחסו ומתייחסים כיום חכמי ישראל לנושא של משיח ועד כמה זה היה עבורם מציאותי בזמן המתנה של גאולה הקרובה

    
    ידוע, כמובא בספרים, שבכל דור חייב להיות אדם מיוחד מרומם ומובדל משאר העם, העונה לקריטריונים של משיח והוא מחכה שהקב"ה יפקיד בידיו את השליחות וכל זה באם הדור זכאי לזה
    
    עוד בחומש שמות אנו מוצאים כתוב {שזה מלפני 3000 שנה} שהקב"ה מוסר בידי משה תפקיד של משיח (שלח נא ביד תשלח) לגאול את העם ממצרים ולהעלותו לדרגה חדשה
    
    בהמשך ההיסטוריה אנו רואים,שגם, בזמן מרד בר כוכבא, התנא הגדול רבי עקיבא עם תלמידיו אמר על בר כוכבא כי הוא משיח. יש לציין, עפ"י פרושי תורה, שגם משה וגם בר כוכבא לא נבחרו עפ"י כוחם הפיזי אלא עפ"י רמתם הרוחנית
    
    בתלמוד אנו מוצאים רבות את העניין שתלמידים מחזיקים מרבם כמשיח, ומחלוקות אלו מובאים במסכת סנהדרין
    
    כמו כן, בדורות מאוחרים, אנו מוצאים עדויות בספרי קודש, לעניין, שאדם מסוים אומרים עליו שהוא משיח ומחכים שיביא גאולה, כמו מהר"ל מפראג, האריז"ל, בעש"ט, בעל חידושי הרי"ם (הרבי מגור), רבי ישראל מרוז'ין, בעל צמח צדיק (הרבי מויז'ניץ) ורבים אחרים. וכל זה מבוסס על פסקים לזיהוי משיח המובאים בספרי הרמב"ם, בספרי החתם סופר ועוד
    
    לסיכום, כל העניין לראות ברבו שהוא משיח איננו רעיון חדש כי אם מושרש עמוק עמוק ביהדות ובהיסטוריה היהודית
    
    מובן ,כי בעלי הסמכות, שרשאים לקבוע ולפסוק מיהו בעל הפוטנציאל להיות משיח בדור וזאת עפ"י בדיקה מדוקדקת שתואמת את ההלכה ואת כל הסימנים המובאים בספרי הקודש, אמורים להיות בעצמם תלמידי חכמים גדולים בדורם. בהיסטוריה התעסקו בנושא זה רק תלמידי חכמים ומנהיגי הדור. ברגע שהם קבעו מיהו בחזקת משיח, הם מיד פרסמו את מסקנותיהם בין תלמידים ולאחר מכן לכל העם, כתבו באגרות ובספרים. במקרים רבים היה שאותם בעלי הסמכות היו מגיעים למסקנה שמשיח הדור אינו כי אם עצמם., כמו שמובא בתלמוד על רב נחמן. כאלו מסקנות גם היו אצל רבי שכנא- מורו של הרמ"א, רבינו חיים בן עטר (אור החיים) ועוד. השאלה מי מבינינו הרי הוא בחזקת משיח ועל מי צריך להתפלל שיבוא לגואלינו עמדה בראש מעיינם
    
    תלמידי חכמים ומנהיגי הדור גם בדורנו זה, ממשיכים ללכת בדרך זו של חיפוש מיהו בחזקת משיח וברגע שמוצאים מפרסמים את הבשורה לכולם על מנת לחזק את התקווה לגאולה הקרובה.
    בעת האחרונה ניתן להביא דעות של גדולי הדור, מקובלים, רבנים ומנהיגים, כמו הרב ישראל אבוחצירא (בבא סאלי), הרב יצחק כדורי, הרב גינזבורג. הרב סלובייצ'יק, הרב אברהם שפירא, הרב מרדכי אליהו, הרב מצגר, רבי אהרון רוזנפלד (הרבי מפינסק – קארלין), הרב יעקב יוסף, הרב אליהו שמואל שמרלר (ראש ישיבות חסידי צאנז), הרב אליהו אברג'ל (ראש בית הדין באר שבע), רבי אברה לייפר (הרבי מנדבורנא), רבי אשר אייכנשטיין (הרבי משידיצ'ב), רבי משה יעקב וייס ועוד. כל אחד בשעתו הכריז בקהילתו שהרבי מליובאוויטש הינו בחזקת משיח ודאי שחי בדורנו וכל אחד הוכיח זאת עפ"י מסקנותיו
    
    בכלל, רבני חב"ד תמיד החזיקו שרבם הוא המשיח שבדורו. הרבה כתבו והרבה סיפרו. אולם, בשנת תשמ"ח, אמונה וגישה זו קיבלה תפנית חדשה כשחברי ועד רבני חב"ד שהינם חברי בי"ד חב"ד, יצאו עם פסק דין שהרבי מליובאוויטש הינו משיח וודאי שאמור להביא גאולה שהובטחה מהתורה. בין החותמים על פסק היסטורי זה, הם, מזכיר בית הדין הרב יהודה ירוסלבסקי, סגן מזכיר הרב מנחם גלוכובסקי, הרב הכט הרב הראשי לאילת, הרב גור אריה הרב הראשי לחולון, הרב ליפסקר הרב הראשי לערד, הרב הבלין הרב הראשי לקרית גת, הרב הרצל הרב הראשי לנצרת עלית, ובראשם הרב מרדכי אשכנזי רבה הראשי של כפר חב"ד
    
    


    
    
    
    
    
    להגדיל
    
    
    
    
        
    
    
    
    
    
    להגדיל
    
    
    
    
    מאותו רגע התחיל בחב"ד קמפיין עולמי בעניין שהרבי מליובאווטש הוא משיח ובשורת הגאולה. התחילו לדבר בכל כלי התקשורת העולמיים, רחובות בערים רבות בעולם קושטו בתמונות של הרבי מליובאוויטש, קריאה לקבלת פני משיח. עפ"י הוראה של ועד רבני חב"ד ז'ורנל הרשמי של חב"ד "כפר חב"ד" קישט את עצמו בעמוד הראשי עם "יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"
        
    
    
    
    
    להגדיל
    
    
    
    
        
    
    
    
    
    
    להגדיל
    
    
    
    
        
    
    
    
    
    להגדיל
    
    
    
    
    בשנת תשנ"ד ב– ג' תמוז, עברה בשורה בין כולם שלא ניתן לראות את הרבי בעיני בשר. וכל המבטים הופנו לוועד רבני חב"ד עם השאלה איך חסיד אמור להתייחס לבשורה זו. אחרי כמה ימים מזכיר בית הדין, הרב יהודה ירוסלבסקי, פרסם במכתב בשם כל חברי הועד הרבנים, בנושא הקמפיין שהרבי מלך המשיח ובשורת הגאולה, לא השתנה כלום וכל מה שהיה עד ג' תמוז תקף גם עתה
    

0


    
    
    
    
    
    להגדיל
    
    
    
    
    
    לאחר שנה, על מנת שלא יהיה ספק אצל אף אחד כיצד יש להתייחס לרבי, הרבנים ובראשם הרב מרדכי אשכנזי, רבה של כפר חב"ד, אסרו לגמרי לייחס לרבי כל מיני תוספות שמוסיפים לאנשים לאחר המוות
        
    
    
    
    להגדיל
    
    
    
    
    על מנת לחזק הנ"ל, עוד הפעם, רבני חב"ד הוציאו פסק דין שהרבי מליובאוויטש הינו משיח ובצרוף קריאה לקבלת מלכות וכל האמור ממנו. עם הזמן הצטרפו לפסק זה רבנים ואדמו"רים מכלל היהדות
        
    
    
    
    להגדיל
    
    
    
    
    
    כזאת עמדה ברורה וחזקה של הרבנים שמבוססת בוודאי על הבנה עמוקה בשאלות אלו ,גרמה ל"ניסיון" רציני להרבה חסידים. "ניסיון" על קשר אמיתי עם הרבי ואמונה שלהם ברבי. הרבה סיבות היו אצל כל חב"דניק על מנת להפסיק לדבר ולפרסם שהרבי הינו מלך המשיח, להסתכל לצדדים כשדיברו על הרבי ועל הוראותיו האחרונות בנושא של משיח ובשורת הגאולה, שלמות הארץ. זוהי למעשה גישה כללית וחוסר הבנה גם של מבקרים בבתי חב"ד. בעיקר קשה היה לעמוד מול אותם אנשים שצצו על פני השטח וניצלו מצב זה על מנת לקדם את האינטרסים האישיים שלהם ולא מטרות מקודשות (דבר הקורה בקהילות רבות בעולם). אנשים אלו אינם בוחלים בשום אמצעים ומושכים אחריהם אנשים ובהרבה מקרים בצורה כוחנית לדרך חדשה שלא ידעה חב"ד ורק כך ניתן להסביר שבחב"ד קמו אנשים שלא הולכים אחרי הרבנים. ומפה החל הקשר "המבולגן" של חב"ד עם הפוליטיקה ועם השחיתויות. יכול להיות שעל זה דיבר הרבי בזמנו ששלח למנהיגות חב"ד בישראל ב-א' אדר תשי"ד (אגרות קודש ח' ב'תמג). ששם הרבי מזהיר שרוע יכול לקבל צורת אדם כשבחיצוניות נראה ונוהג כחסיד גדול. וזה לא צריך להפחיד אותנו אלא רק להמשיך את השליחות להביא אור לעולם
        
    
    
    
    
    להגדיל
    
    
    
    
    
    צריך לזכור דבר אחד, חב"ד הולכת בדרך הישנה, הדרך הבטוחה שסללו רביים וחסידים מדורות קודמים. אנו מאמינים ברבותינו, אנו נתמכים על פקחותם והבנתם העמוקה,כפי שידוע, כשהרב פוסק הלכה, הקב"ה מסייע לו. אנו ממשיכים לקיים את פסק הרבנים ששמו התחלה לפרסום ע"י חב"דניקים שהרבי – מלך המשיח ומיד צריך להביא גאולה לעולם. אנו לומדים לעומק שיחותיו הקדושות המופיעות בספר "דבר מלכות" לשנים נ"א- נ"ב ובעצמנו רואים על מה מבוסס הפסק של הרבנים, כמה חשוב שכל יהודי ידע מיהו משיח ויכריז "יחי מלך המשיח" שמילים אלו והעמדה של העם מוסיפים כוחות לרבי לקיים את השליחות. רק עם המשך דרך זו אנו נוכל לזרז את בוא הגאולה שיביא לעולם הרבי מליובאוויטש שליט"א – מלך המשיח. ורק נשאר לנו להתפלל שזה יבוא בחסד וברחמים
        
    
    
    
    להגדיל
    
    
        
    להגדיל
    תמונות מז'ורנל כפר חב"ד
    
    
    
    
    אגף ההסברה ארגון "more geula". ישראל


Оставьте мнение
Комментарии читателей:
4) 17-e Хешвана, 5772
Автор :
0772117700

3) 2-e Второго Адара, 5768
Автор Александр. :
машиах яво.зэ барур.просьба дать адреса для общения на иврите по данной теме.тода раба.спасибо.заранее.

2) 14-e Швата, 5768
Автор Binyamin :
yechi hamelech hamoshiach
Yafe meod, rak leaniut daati lo tzarich lehavi tmunot mimekomot shekshurim be a"z g"a ve shfichut damim

1) 14-e Швата, 5768
Автор ?????? :
??? ???? ?????
??? ???? ,?? ??"?? ?? ???? ????? ?????? ??????? ??????? ??"? ?"? ???????
????
Да здравствует Любавичский Ребе - Король Мошиах!

© 5759-5764, Молодежная Организация Русскоязычных Евреев "ГЕУЛА"
Все права защищены. При использовании материалов в интернете
необходима ссылка на ресурс. Другое использование материалов только по договоренности.
На сайте функционирует система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Официальный сайт разработан и сопровождается Web-службой организации.
Услуги хостинга предоставлены компанией HostStock.